BELEDİYE PERSONELİMİZE STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Suruç Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Karacadağ Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında düzenlenen belediyenin yıllık Stratejik Plan uygulamalarına destek sağlamak amacıyla eğitim verildi .

Suruç  Belediyesi toplantı salonunda Stratejik Plan Uygulama kapsamındaki ilgili müdürlüklerin temsilcilerine   Proje  Uzmanı Hamza KOCATEPE ve Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ögretim Görevlisi Ahmet KAYAN  tarafından verilen eğitimlerin ilk ayağında sistemin uygulanması konusundaki konu başlıkları aktarıldı.

KAYAN , eğitimlerin devamında, kamu mali yönetimi, ön mali kontrol, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, iç kontrol, maliyet hesaplaması, kamu iç kontrol standartları konularında bilgilendirmelerde bulundu. Sistem üzerinde bilgilerin nasıl girileceği üzerine uygulama yapılan eğitimlerin verimliliği artıracak çalışmalara destek vereceği ifade edildi.


Foto Galeri