BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

       Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aligör (11 Nisan) Mahallesi, 393 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan, 1/ 1000 Uygulama İmar Planı, Suruç Belediyesinin 07/02/2018 tarih ve 10 sayılı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 17/05/2018 tarih ve 227 sayılı Meclis kararı ile uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

            3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ’nin 33.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızın ilan panosunda, 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

            Suruç Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur.

 

 

 

 

         Fikret FİDAN

                                                                                                                Belediye Başkanı a.

                                                                                                        Belediye Başkan Yardımcısı