UYGULAMA İMAR PLANI DUYURUSU

 

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 2023/03​​​​​​​​18.10.2023

Konu: Uygulama İmar Planı

 

İ   L   A   N 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

      Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi, 0 ada 95, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 parsel numaralı taşınmazlarayönelik hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıdeğişikliğiSuruç Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarih ve 11sayılı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2023tarih ve 26 sayılı Meclis kararı ile uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi ve MekansalPlanlar Yapım Yönetmeliği nin 33.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızın ilan panosunda, 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Suruç Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur. 18.10.2023

 

2023/03 Sayılı 18/10/2023 Tarihli Uygulama İmar Planı İçin Tıklayınız...