Okuma Yazma Kursu

Suruç Belediyesi olarak Bu Kurs programı ile okuryazar olmayan bireylere okuma-yazma becerisinin yanı sıra temel yaşam becerisi de kazandırılmaktadır.

İlköğretim programlarına devam edip ve daha sonra da paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgileri ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Müracat: Suruç Belediyesi


Diğer İçerikler