FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERI

ASFALT BİRİMİ

 

-İlçe Belediyesinin İmar sınırları içinde bulunan yerleşim yerlerini ana yollara baglamak  amacı ile yol ekibi tarafından hazırlanmış olan stabilize yolların Müdürlük elemanları veya yüklenici firma tarafından  asfaltlanmasını sağlama

- Suruç Belediyesi sınırları içindeki tüm mahallelere ait asfalt (  yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlama

 

KİLİTLİ PARKE BİRİMİ

 

-Suruç Belediyesi sınırları içindeki yerleşim yerlerine ulaşım için açılan yolları Müdürlük tarafından belirlenen kaplama cinsine göre müdürlük bünyesindeki elemanlar veya yüklenici firmalara yapmak yaptırmak

- Suruç Belediyesi sınırları içindeki tüm mahallelere ait kilitli parke ( kaldırım,bordür, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak kilitli parke miktarlarının belirlenmesini sağlama

 

YOL EKİBİ

 

-Suruç Belediyesi İmar sırınralı içinde imara açılan yerleşim yerlerinin ana arterle bağlanması için asfalt veya kilitli parke yapımından önce belirlenen bu geçkileri kulanıma hazır hale getirmek

-Güzergahı belirlenen yolları temel dolğusu için gereken stablize malzemenin belediye ye ait olan veya yüklenici ocaklardan bu yollara (nakil,serme.sıkıştırma vb.) işleri yapmak

HARİTA BİRİMİ

 

-Yol işleri ekibi ile uyumlu bir şekilde çalışmak

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar planındaki yolların kırmızı veya siyah kotlarını yol çalışmalarında belirlemek

-Yol güzergahını kordinatlara göre belirlemek ve bu çalışmaları dijital ortamda kayıt altına almak

- Açılan stablize yolların veya asfalt , kilitli parke döşenen yolları pafta üzerinde belirlemek

 

FEN İŞLERİ SERVİSİ

 

-Belediye içindeki yazışmalar diger belediyeler , kamu kurum ve kuruluşları ile olan resmi yazışmaların yürütülmesini sağlamak

-Fen işleri müdürlüğünce yapımı yaptırılacak bakım ve onarım , asfalt , kilitli parke , malzeme alımı vb. gibi dosyaları ilgili teknik birimlerden metrajı alındıktan sonra hazırlamak

 

 

                                                                                       

Haçım POLAT

Temizlik İşleri    Müd.V


Diğer İçerikler