Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğünün amaç, görev ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki ya

GÖREV VE YETKİLERİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğünün amaç, görev ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.
1- Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde ana görevlerin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmaktadır.

Diğer İçerikler