İLANLAR

İLAN
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin 127.Maddesinin; Geçici 23. , 24. Maddesi ve 30377 sayılı Yönetmelik Gereği Taşeron da Çalışan İşçilerin Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü Kapsamında İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları