Uygulama İmar Plan Değişikliği

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Üvecik (Dikili) Mahallesi, 164 ada 5parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel ve 0 ada 78 parsel numaralıtaşınmazlara yönelik hazırlanan, 1/ 1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği, Suruç Belediyesinin 07/04/2022 tarih ve 42 sayılı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 16/11/2022 tarih ve 583 sayılı Meclis kararı ile değiştirilerek uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ’nin 33.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızın ilan panosunda, 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Suruç Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur. 16.12.2022