Uygulama İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 


Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi Aligör Mahallesi, 794 parsel numaralıtaşınmaza yönelik hazırlanan, 1/ 1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği, Suruç Belediyesinin 11/05/2022 tarih ve 49 sayılı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 16/11/2022 tarih ve 586 sayılı Meclis kararı ile değiştirilerek uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ’nin 33.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızın ilan panosunda, 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

Suruç Belediye Başkanlığından ilanen duyurulur. 
29.12.2022