Uygulama İmar Plan Değişikliği

Uygulama İmar Plan Değişikliği

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 708 ada 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 14 parsel

Numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

Suruç Belediye Meclisinin 07/04/2023 tarih ve 37 sayılı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye

Meclisinin 22/11/2023 tarih ve 548 sayılı Meclis kararı ile uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

          3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin

33.maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızın ilan panosunda 30 (otuz) gün süreyle

Askıya çıkarılmıştır.

               Suruç Belediye Başkanlığından İlanen duyurulur. 04.01.2024